"Γιατί Ιατρική Ακριβείας στην Ογκολογία;"

Επιλέξτε
Online Συμμετοχή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Ο όρος Ιατρική Ακριβείας αναφέρεται σε μια νέα προσέγγιση της ιατρικής που προσαρμόζει την περίθαλψη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ξεχωριστού ασθενούς με βάση το γενετικό προφίλ του και τα κλινικά ευρήματα.

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία | ΕΔΙΑΟ ιδρύθηκε το 2018 με στόχο την προαγωγή της έρευνας στον καρκίνο και την προσφορά σύγχρονων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στους πολίτες, αναβαθμίζοντας τη διάγνωση, την πρόβλεψη της έκβασης και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του το ΕΔΙΑΟ έχει συμβάλλει καθοριστικά στην περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο, συνδράμοντας στην επιλογή στοχευτικής θεραπείας με βάση τις ιδιαίτερες βλάβες του DNA των καρκινικών κυττάρων του κάθε ασθενούς και επιτρέποντας την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης καρκίνου σε υγιή άτομα με οικογενειακό ιστορικό και την έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης.

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι η παρουσίαση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Εμβληματικής Δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» και η αναφορά στις προοπτικές του για το μέλλον.

 

 

  


Πότε;

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021 3:00 μμ

Πού;

Online