Η πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων

Επιλέξτε
Online Συμμετοχή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στις 16.00, με θέμα «Η πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων: εργαλεία της ΚΑΠ 2023-2027, εθνικές προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές».

Στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων και των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, ο γεωργικός τομέας είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, διεθνείς γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί αποσταθεροποιούν περαιτέρω τις ήδη ευάλωτες αγορές γεωργικών προϊόντων, εγείροντας ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 έχει σαφή στόχευση και παρέχει στήριξη για την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στην κλιματική αλλαγή καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη μετάβαση των συστημάτων τροφίμων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι κομβικό ζητούμενο που συνδέεται στενά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και των συστημάτων τροφίμων, κρίθηκε σκόπιμη η διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης για την ενημέρωση των παραγωγών και όλων των ενδιαφερομένων καθώς και για τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Οι συζητήσεις θα τροφοδοτηθούν από τα αποτελέσματα της νέας ερευνητικής μελέτης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με θέμα «Προκλήσεις στην παραγωγή, το εμπόριο και την αυτάρκεια των γεωργικών προϊόντων της χώρας», τα οποία θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση του βαθμού επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας και ο εντοπισμός των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα, μέσα από τον τεκμηριωμένο προσδιορισμό του βαθμού αυτάρκειας για 57 προϊόντα φυτικη΄ς και 13 ζωικής παραγωγής.

Η ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος CAP4Clima, το οποίο υλοποιεί η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατά το διάστημα 2022-2023 και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Πότε;

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 4:00 μμ

Πού;

Online