Γνωριμία με το σκάκι | Μάρτιος 2021

Επιλέξτε
Δήλωση Συμμετοχής | 07/03, 17.00 - 17.45

Για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 28/03, 17.00 - 17.45

Για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Επιλέξτε
Δήλωση Συμμετοχής | 07/03, 18.00-18.45

Για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 28/03, 18.00-18.45

Για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Τον Μάρτιο, πραγματοποιείται διαδικτυακά το εργαστήριο «Γνωριμία με το σκάκι». 

Το σκάκι δεν αποτελεί μόνο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και αποκωδικοποιημένες σκέψεις, ενέργειες, μεθόδους. Έχει στοιχεία από τα μαθηματικά και την ψυχολογία, ενώ ο παράγοντας της τύχης δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Το σκάκι δίνει τη δυνατότητα στον σκακιστή να εξασκηθεί στην παρατήρηση, την αυτοσυγκέντρωση και την ικανότητα πρόβλεψης των κινήσεων του αντιπάλου. Κυρίως, όμως, ο σκακιστής μαθαίνει να δείχνει σεβασμό. 

Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom, με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας σκακιού.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση «Αναγέννηση και Πρόοδος» 
 

Κυριακή 07 & 28/03

17.00-17.45
18.00-18.45

Μέσω Ζοοm

Για παιδιά 6-12 ετών
Ελεύθερη συμμετοχή, με ηλεκτρονική προεγγραφή 
Έως 10 συμμετοχές ανά slot

1ο slot: 17.00 - 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες
2ο slot: 18.00-18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Οι προεγγραφές ανοίγουν τη Δευτέρα 01/03 στις 12.00 για το εργαστήριο στις 07/03 και τη Δευτέρα 22/03 στις 12.00 για το εργαστήριο στις 28/03

Συστήνεται η παρουσία του κηδεμόνα για την υποστήριξη της σύνδεσης


Πού;

Online

Επικοινωνία

Τ: 216-8091000
Ε: info@snfcc.org