Γνωριμία με το σκάκι | Απρίλιος 2021

Επιλέξτε
Δήλωση Συμμετοχής | 04/04, 17.00 - 17.45

Για παιδιά 6-12 ετών που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 18/04, 17.00 - 17.45

Για παιδιά 6-12 ετών που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Επιλέξτε
Δήλωση Συμμετοχής | 04/04 18.00-18.45

Για παιδιά 6-12 ετών που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 04/04 19.00-19.45

Για παιδιά 6-12 ετών που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 18/04, 18.00-18.45

Για παιδιά 6-12 ετών που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Δήλωση Συμμετοχής | 18/04, 19.00-19.45

Για παιδιά 6-12 ετών που γνωρίζουν τους κανόνες

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Τον Απρίλιο, πραγματοποιείται διαδικτυακά το εργαστήριο «Γνωριμία με το σκάκι». 

Το σκάκι δεν αποτελεί μόνο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και αποκωδικοποιημένες σκέψεις, ενέργειες, μεθόδους. Έχει στοιχεία από τα μαθηματικά και την ψυχολογία, ενώ ο παράγοντας της τύχης δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Το σκάκι δίνει τη δυνατότητα στον σκακιστή να εξασκηθεί στην παρατήρηση, την αυτοσυγκέντρωση και την ικανότητα πρόβλεψης των κινήσεων του αντιπάλου. Κυρίως, όμως, ο σκακιστής μαθαίνει να δείχνει σεβασμό. 

Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom, με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας σκακιού.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση «Αναγέννηση και Πρόοδος» 
 

Κυριακή 04 & 18/04

Μέσω Ζοοm

1ο slot: 17.00 - 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες
2ο slot: 18.00 - 18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες
3ο sloti: 19.00 - 19.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Για παιδιά 6-12 ετών
Ελεύθερη συμμετοχή, με ηλεκτρονική προεγγραφή 
Έως 10 συμμετοχές ανά slot

 

Συστήνεται η παρουσία του κηδεμόνα για την υποστήριξη της σύνδεσης

Λόγω των μέτρων για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές είτε σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης είτε σε σχέση με τον αριθμό συμμετοχών.


Πού;

Online

Επικοινωνία

Τ: 216-8091000
Ε: info@snfcc.org