Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022

Η εκδήλωση δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί.