Hack.athon: Smart Cities

Hack.athon: Smart Cities

Ποσότητα
Ομάδες (2-5 άτομα) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Developer χωρίς ομάδα Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Designer χωρίς ομάδα Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Business χωρίς ομάδα Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Δημοσιογράφοι Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Διευκρινίζεται ότι κάποιος μπορεί να συμμετέχει μόνο ως μέλος μίας ομάδας. Η ομάδα αυτή μπορεί να έχει από δύο μέχρι πέντε μέλη ενώ τη δήλωση συμμετοχής θα την υποβάλλει ένα μέλος της ομάδας, όποιον τα μέλη επιλέξουν, ενώ παράλληλα με τη συμμετοχή αυτή θα τεκμαίρεται ότι όλα τα μέλη έδωσαν τη συναίνεσή τους για την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων για τους σκοπούς της Ενέργειας. Επιπλέον, ως συμμετέχων θα λογίζεται η ομάδα ως σύνολο και όχι μεμονωμένα το κάθε μέλος. Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας προγραμματιστής, μιας και ο σκοπός είναι η δημιουργία εφαρμογής.

Όσοι δεν έχουν ομάδα μπορούν να δημιουργήσουν κάποια ή να μπουν σε μια ήδη υπάρχουσα την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα η οποία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μέλος που να είναι προγραμματιστής, μιας και ο σκοπός είναι η δημιουργία εφαρμογής.

 

διαβάστε περισσότερα στο http://hackathon.org.gr/


Πότε;

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 6:00 μμ
-
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2016-12-16 16:00:00 2016-12-18 20:00:00 UTC Hack.athon: Smart Cities For details, click here: https://www.eventora.com/en/Events/hackathon-smart-cities Found.ation, Evristheos 2, 118 54 Athina, Athens, Greece

Πού;

Found.ation
Evristheos 2
118 54 Athina
Athens, Greece


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη