Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

www

Βιβλιοθήκη είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Εποπτεύεται από Εφορεία με τριετή θητεία, η οποία ορίζεται από την Περιφέρεια.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του Κεντρικού της κτηρίου, του Παρατήματος και της Κινητής Βιβλιοθηκης της.

Η συλλογή της περιλαμβάνει πάνω από 100.000 τόμους βιβλίων (70.000 από αυτούς είναι καταχωρημένοι σε ηλεκτρονική μορφή) . Εκτός από το έντυπο υλικό η συλλογή περιλαμβάνει και οπτικοακουστικό υλικό ( DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD μουσικής), Βιβλία Braille, e-books reader, εκπαιδευτικά πακέτα, επιτραπέζια παιχνίδια.

Τα δωρεάν μαθήματα σε ενήλικες ξεκίνησαν το 1998 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.  Αφορούν γνώσεις στις Νέες τεχνολογίες.

Όλα τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου στον 1ο Όροφο.
https://www.libver.gr/makerspace/

Τα μαθήματα διοργανόνωνται από το VeriaTechLab

Απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στα περισσότερα μαθήματα είναι  βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή