Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

www

 

  • Όλα τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου στον 1ο Όροφο.
    https://www.libver.gr/makerspace/
  • Τα μαθήματα διοργανόνωνται από το VeriaTechLab
  • Απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στα περισσότερα μαθήματα είναι  βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.




Δημιουργική Γραφή ( 4 Μαθήματα )
Πέμπτη, 04 Οκτ 2018 - Πέμπτη, 25 Οκτ 2018
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Τεχνικές συγγραφής βιογραφικού και επαγγελματικής συνέντευξης
Τρίτη, 23 Οκτ 2018
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Μάθετε το PressReader
Τετάρτη, 24 Οκτ 2018
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία
Τρίτη, 30 Οκτ 2018
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Τετάρτη, 31 Οκτ 2018
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν