Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

www

 

  • Όλα τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου στον 1ο Όροφο.
    https://www.libver.gr/makerspace/
  • Τα μαθήματα διοργανόνωνται από το VeriaTechLab
  • Απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στα περισσότερα μαθήματα είναι  βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή