2o Aειφόρος Πάρος Forum -2nd Sustainable Paros Forum

Quantity
General admission Registrations period has ended.


2o Aειφόρος Πάρος Forum , Σάββατο 14  Μαίου 2016, Αρχίλοχος Πάρος

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας του τουρισμού αποτελεί μια από τις πιο προσοδοφόρες πηγές εσόδων της χώρας μας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νησιών μας και πιο συγκεκριμένα της Πάρου. Επίσης, γεγονός είναι ότι η τουριστική αγορά είναι παγκοσμιοποιημένη και δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη της τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές  παραδόσεις των νησιών μας.

Η οργανωτική επιτροπή του Αειφόρος Πάρος Forum  συνδιοργανώνει με
 το Δήμο Πάρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την ημερίδα με τίτλο "2ο Αειφόρος Πάρος Forum" και με γενικότερη θεματολογία «Καινοτομία, Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 στην αίθουσα του Αρχίλοχου στην Πάρο.

Η ημερίδα θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες του τουρισμού, τους νέους επιχειρηματίες, τους τοπικούς φορείς αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα συγκεκριμένα θέματα. 

Κύριοι στόχοι της ημερίδας είναι:

α) να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν και απασχολούν το νησί της Πάρου και να προτείνει λύσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής της κληρονομιάς

β) να αναπτύξει το διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό την κατάθεση προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας πιο αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην αναζήτηση συμμαχιών και στην εύρεση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών στο συγκεκριμένο τομέα

Στις εργασίες της ημερίδας θα συμμετάσχουν ομιλητές με εμπειρία στα παραπάνω θέματα, οι οποίοι θα εξετάσουν τις διαδικασίες εφαρμογής αυτών των πολιτικών και θα διατυπώσουν συμπεράσματα και προτάσεις για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η 2η ημερίδα θα καλύψει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Καινοτομία στον Τουρισμό

2. Πιστοποίηση, εξασφάλιση ποιότητας και αειφορία 

3. Καινοτομία στη νεανική επιχειρηματικότητα και τοπική κοινωνία

 

2nd Sustainable Paros Forum , 14th May 2016, Archilohos Hall Paros

It is well known that tourism is one of the most lucrative sectors of Greek economy, especially for the Greek islands and, in our case, Paros. It is also widely accepted that tourism, in its current globalised manifestation, does not always pay heed to the unique features or local customs and distinct ways of life that have emerged on our islands.

Sustainable Paros Forum comittee co-organizes with the Municipality of Paros and the Region of South Aegean the "2nd Sustainable Paros Forum" that will focus on innovative sustainable development practices, particularly in the context of tourism. The forum will take place at Archilochos Hall in Parikia, Paros, on Saturday 14th May 2016.

The event will be open to the public and will be primarily addressed to tourism professionals, young entrepreneurs, local associations and all those who would like to  find out more about the topic of sustainable development and tourism.

The main aims of the first forum are to:

(i)   Inform and sensitise people about the environmental problems that are affecting Paros today and suggest ways for protecting and promoting our natural environment as well as our cultural heritage.

(ii)  Foster dialogue between all relevant bodies, aiming to arrive at concrete proposals and promote initiatives that can pave the way to a more sustainable future; at the same time, seeking to forge alliances and identify possible sources of funding for new initiatives of a sustainable character.

The speakers have a wealth of experience in their respective domains and will offer insights into how to tackle the problems of today in order to secure a more sustainable tomorrow.

The 2nd edition of the Forum will cover the following topics:

1. Innovation in tourism

2. Accreditation, qualitative transformation and sustainability

3. Innovation in youth entrepreneurship and the local community


When?

Saturday, May 14, 2016 9:00 AM

Where?

Archilohos Hall
Parikia
84400 Paros
Egeo,Greece


Click for larger map