Διαχείριση οικιακών φαρμάκων: Ευκαιρίες προς αξιοποίηση.

Event is not published!When?

Wednesday, November 8, 2017 5:30 PM

Where?

Πανεπιστήμιο Αθηνών, αίθουσα Αργυριάδη
Πανεπιστημίου 30
105 64 Αθήνα
Κεντρικό Τομέας Αθηνών, Ελλάδα


Click for larger map