«Η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών μέσα από τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης»

Quantity
«Η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών μέσα από τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης» Description + Registrations period has ended.Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της επιμορφωτικής - ενημερωτικής συνάντησης, στο πλαίσιο του προγράμματος

«Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων»

με θέμα: «Η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών μέσα από τα προγράμματα

της Διά Βίου Μάθησης».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα, την Πέμπτη 29 (09:00 - 19:30) και την Παρασκευή 30 (09:00 - 14:30) Μαϊου 2014, στο ξενοδοχείο «Πλειάδες» (Δημ. Π. Παπαθανασίου, Φλώρινα).


 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης


Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα


Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011 /C 372 /01) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Tομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2012-2014 

  • πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας
  • βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, όσον αφορά στους ενηλίκους και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
  • βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της.

 

agenda banner small
paidias 1When?

Thursday, May 29, 2014 9:00 AM
-
Friday, May 30, 2014


Where?

Δημ. Π. Παπαθανασίου
Παπαθανασίου 53
531 00 Φλώρινα
Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα


Click for larger map