Παρουσίαση δράσεων και ανοιχτή συζήτηση με θέμα την Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία

Quantity
General admission Registrations period has ended.


Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία


Tην Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 19.00, στο χώρο Innovathens του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη, τέσσερις συνεργαζόμενες ΜΚΟ: Place IdentitySciFY, CulturePolis και Cafebabel Greece θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης "Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία" τρία έργα που εστιάζουν σε πρωτότυπες πολιτικές και τεχνολογικές εφαρμογές: την Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας, το DemocracIT και το LEAP.  

  Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα:

1. Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο περιλαμβάνει: Α) Έρευνα, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα, Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων: Eφαρμογή στην τοπική κλίμακα για την αναγέννηση της Πλατείας Βαρβακείου (ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ) και σε εθνική κλίμακα για το σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες (Σύνταγμα 2.0) Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας για τις δυνατότητες δημοκρατικών και συνεργατικών εφαρμογών στη σύγχρονη εποχή, Ε) Διοργάνωση διεθνούς διεπιστημονικού συνεδρίου IDEATOPOS 2015 με θέμα  "Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία"  , Ζ) Ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και συμμετοχής πολιτών.

2. Το DemocracIT είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφορικής για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων των νομοσχεδίων. Ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και εφαρμοσμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την οργάνωση, ανάλυση και αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αδόμητων σχετικών δεδομένων. Διευρύνει τις δυνατότητες διαδραστικής παρέμβασης των πολιτών και οδηγεί σε ποσοτικές αξιολογήσεις, ενθαρρύνοντας τη ενεργή συμμετοχή στον κύκλο της νομοπαρασκευής. Το έργo υλοποιείται με τη συνεργασία της SciFY, της Σχολής πληροφορικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, της Place Identity και του CafeBabel.

3. Το LEAP είναι ένα σύνολο τριών ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά παιδιά, που αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ακουστικών διεπαφών. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αυτών στους "δικούς" τους χώρους - το παιχνίδι και την εκπαίδευση. Υλοποιείται με τη συνεργασία SciFY, Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και CafeBabel.


Τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη και συνεργαζόμενες ΜΚΟ οι SciFY, και Culture Polis. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελίνα Μακρή

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Elina.makri@oikomedia.com


When?

Thursday, October 9, 2014 7:00 PM

Where?

Innovathens, Texnopolis Gazi
Pireos 100
118 54 Athens
,Greece


Click for larger map