Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Quantity
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Description + €50.00 Registrations period has ended.Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ labor & insurance, με τίτλο: «Η Διαχείριση Κρίσεων στο Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα και στο Εργασιακό Περιβάλλον», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2022 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.

 Το φετινό συνέδριο Labor & Insurance διεξάγεται μέσα σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων -υγειονομική, οικονομική, χρηματοπιστωτική αλλά και κρίση στην ασφάλεια των πολιτών- για να αποκαλύψει αφενός το πως οι κρίσεις αυτές επηρεάζουν τις κοινωνίες και πόσο εύκολα επεκτείνονται και επηρεάζουν αισθητά όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και αφετέρου για να συζητήσει και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τους.  

Η επίκαιρη θεματολογία του φετινού συνεδρίου, θα εστιασθεί στην ολιστική αντιμετώπιση των σύγχρονων εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και στους παράγοντες που μπορούν να εγγυηθούν ένα σύγχρονο, σταθερό και προβλέψιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θέτοντας  ταυτόχρονα τις βάσεις για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό περιβάλλον. Χρειάζεται στρατηγική σκέψη, νέοι κανονισμοί, αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας.

Θεματικές ενότητες συνεδρίου:

·         H συμβολή του Π.Σ. Εργάνη ΙΙ στην ολιστική αντιμετώπιση των σύγχρονων εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων

·         Η έννοια του χρόνου στις εργασιακές σχέσεις – Ψηφιακή κάρτα εργασίας

·         Συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκλίσεων

·         Οδεύοντας προς ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύει τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

·         Roundtable discussion: Συμπληρωματικές παροχές προς τους εργαζόμενους: Συνταγή επιτυχίας σε βάση win-win


When?

Tuesday, May 24, 2022 10:00 AM

Where?

Online