TEDxAthens Conference 2019

Quantity
EARLY BIRD General Admission Ticket - AVAILABLE UNTIL 14/4 [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €49.00 Registrations period has ended.
DONORS Ticket [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €350.00 Registrations period has ended.
General Admission Ticket - AVAILABLE UNTIL 24/5 [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €62.00 Registrations period has ended.
Student Pass - LIMITED AVAILABILITY [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €31.00 Registrations period has ended.
CORPORATE General Admission Ticket [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €52.70 Registrations period has ended.
LATE BIRD General Admission Ticket - AVAILABLE AFTER 25/5 [PLEASE READ TICKET DESCRIPTION BEFORE PURCHASING] Description + €82.00 Registrations period has ended.


Χ. Η μεταβλητή που μας θυμίζει ότι η μόνη σταθερά στις ζωές μας, είναι η αλλαγή.

10 χρόνια πριν, το TEDxAthens ξεκίνησε το δικό του ταξίδι εξέλιξης. Αν θεωρήσουμε το Χ ως τη μεταβλητή των άπειρων δυνατοτήτων, πως θα θέλαμε να μοιάζει ο κόσμος μας στα επόμενα δέκα χρόνια; Μπορούν τα χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας να μας προετοιμάσουν καλύτερα για το τι έπεται; Πόσο έχουμε εξελιχθεί ώστε να γίνουμε μέρος αυτής της εξίσωσης;

Αυτή τη χρονιά, ταξιδέψτε μαζί μας σε μία εξερεύνηση του state of X, όπου Χ = το μυστικό συστατικό που μπορεί να μας φέρει όλους πιο κοντά στο ποιοι αληθινά είμαστε. Πιο κοντά στη μοναδική υπεροχότητά μας.

Κλείσε σήμερα τη δική σου θέση και γίνε μέρος του μεγαλύτερου TEDxAthens που έγινε ποτέ ως τώρα. 

Το φετινό εισιτήριο του TEDxAthens εξασφαλίζει την συμμετοχή σας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με ευρύ περιεχόμενο. Επιτρέπει την παρακολούθηση των ομιλιών και των παράλληλων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 1η Ιουνίου 2019, αλλά δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη διαθεσιμότητα θέσεων στην εκάστοτε σκηνή, καθώς το σύνολο των εισιτηρίων, αφορά το σύνολο της χωρητικότητας των δύο σκηνών. Επιπλέον, το εισιτήριο σας δίνει πρόσβαση σε μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία φαγητού και ποτού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως πάντα, οι διαθέσιμες θέσεις στις δυο σκηνές και τους υπόλοιπους χώρους διεξαγωγής του προγράμματος, διατίθενται με τις πρακτικές του "free seating" και του "first come, first served". Δεν έχετε τη δυνατότητα κράτησης ή δέσμευσης θέσεων, οποιαδήποτε στιγμή.

Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις ή workshops περιορισμένης χωρητικότητας την ημέρα του συνεδρίου, θα εξασφαλίζεται με τη διαδικασία της προεγγραφής. Ενημέρωση για τις παράλληλες δράσεις ή workshops και τη δυνατότητα προεγγραφής σε αυτά θα γίνεται είτε μέσω e-mail σε όλους όσους κατέχουν εισιτήριο τη δεδομένη στιγμή της αποστολής, είτε μέσω social media. Αν αφήσετε την αγορά του εισιτηρίου σας για την τελευταία στιγμή, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα βρείτε διαθεσιμότητα θέσεων στις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα του συνεδρίου (1/6/2019).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

 • Οι εγγραφές ξεκινούν στις 09:00. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 11:00.
 • Σας προτείνουμε να έρθετε νωρίς για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας χωρίς καθυστερήσεις και να απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ στους χώρους του TEDxAthens.
 • Για την είσοδό στο χώρο του συνεδρίου, θα πρέπει να φέρετε εκτυπωμένο το εισιτήριό σας είτε να το διατηρείτε αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το QR code του.
 • Φοράτε πάντα την διαπίστευση σας και το ειδικό βραχιολάκι του TEDxAthens  καθόλη την διάρκεια του συνεδρίου.
 • Οι σύνεδροι δεν έχουν τη δυνατότητα κράτησης ή δέσμευσης θέσεων σε οποιαδήποτε από τις αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Η βιντεοσκόπηση των ομιλιών σε όλες τις σκηνές του συνεδρίου δεν επιτρέπεται.
 • Η φωτογράφιση επιτρέπεται χωρίς φλας.
 • Επιτρέπεται η είσοδος σε ανηλίκους μόνο άνω των 12 ετών και μόνο εφόσον συνοδεύονται ανά πάσα στιγμή από ενήλικο άτομο.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός της Αίθουσας της Λυρικής Σκηνής καθώς και εντός των λοιπών χώρων όπου θα πραγματοποιούνται ομιλίες, παρουσιάσεις ή workshops. Η κατανάλωση φαγητού και ποτού επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ και στα φουαγιέ.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός όλων των εσωτερικών χώρων του ΚΠΙΣΝ.
Βρείτε μας στο Facebook  

Ακολουθήστε μας στο Instagram                      

instagram   Ακολουθήστε μας στο LinkedIn     
 

 

 

 

X. The variable which reminds us the only constant in our lives, is change.

10 years ago, TEDxAthens began its own journey of evolution. If we perceive X as the variable of endless possibilities, how do we want our world to look like 10 years from now? Can years of accumulative experiences prepare us better for what lies ahead? How far have we evolved to become part of this equation?

This year, let us take you on an exploration of the state of X, where X = the secret ingredient which can bring us all closer to who we truly are. Closer to awesomeness and greatness.

Book your seat today and become part of the biggest TEDxAthens to date.

This year’s TEDxAthens ticket ensures your participation in a rich program of diverse content. It grants you access to the viewing of the talks and side activities that will be taking place on Saturday, June 1st 2019, however it does not necessarily ensures the availability of seats in a specific stage, as the totality of the tickets addresses the totality of thetwo stages.  Furthermore, your ticket includes an all-day, special gastronomic experience including both food and drinks.

As always, the available seats in both stages as well as the rest event spaces, are offered under the practices of “free seating” and “first come, first served”. You do not have the ability of booking or reserving seats, at any given time. 

The participation in specific actions or workshops of limited capacity on the day of the event, will be ensured by the process of pre-registration. Information on these side activities or workshops as well as the ability of pre-registration will be realized either via e-mail to all ticket holders on the given time of the sending or via social media.If you last-minute purchase your ticket, it is rather likely that you will not find any seat availability to the side activities that will be taking place on the day of the event (1/6/2019). 

 IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE CONFERENCE DAY: 

 • Registration desks open at 09:00. First session begins at 11:00.
 • We encourage you to come early enough to complete your registration and enjoy your coffee in the designated TEDxAthens lounges.
 • In order to enter the conference, you must bring along your printed ticket or have it saved in your mobile (or tablet) in such way that the QR code is displayed clearly.
 • Always wear your badge and the special TEDxAthens bracelet during the entire event.
 • Attendants do not have the ability of booking or reserving seats in any of the conference halls.
 • The filming of the talks, in all event stages, is not allowed.
 • Photos, without flash, are allowed.
 • Entrance is only allowed to underage individuals older than 12 years of age and only in case they are accompanied by an adult at all times.
 • The consumption of food and drinks is not allowed within the National Opera Hall as well as within the rest of the spaces where talks, presentations and workshops take place. The consumption of food and drinks is only allowed on the outdoor spaces of the SNFCC.
 • Smoking is not allowed in any interior space of the SNFCC.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

TEDxAthens Event Company

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 6,  ΑΘΗΝΑ 115 28 

Email: tickets@tedxathens.com

 


When?

Saturday, June 1, 2019 11:00 AM

Where?

Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
Leoforos Andrea Siggrou 364
176 74 Kallithea
Attica,Greece


Click for larger map