Υπηρεσίες για φυσικές εκδηλώσεις.

Start

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.
Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

 • 100 συμμετέχοντες (εισιτήρια) ανά έτος
 • Απεριόριστες εκδηλώσεις
 • 200 RSVPs

Lite

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.
Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

 • 300 συμμετέχοντες (εισιτήρια) ανά έτος
 • Απεριόριστες εκδηλώσεις
 • 600 RSVPs

Grow

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.
Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

 • 600 συμμετέχοντες (εισιτήρια) ανά έτος
 • Απεριόριστες εκδηλώσεις
 • 1.200 RSVPs

Professional

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.
Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

 • 1.500 συμμετέχοντες (εισιτήρια) ανά έτος
 • Απεριόριστες εκδηλώσεις
 • 3.000 RSVPs

Enterprise

Εκπροσωπείτε εταιρεία ή PCO?
Έχετε περισσότερες από 1.500 συμμετοχές (εισιτήρια) ανά έτος;
Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

 • Όσα εισιτήρια χρειάζεστε ανά έτος
 • Απεριόριστες εκδηλώσεις
 • RSVPs

Υπηρεσίες για Online εκδηλώσεις.

 

Online


 • Εγγραφές
  Stages
  Δωμάτια Τηλεδιάσκεψης
  Περίπτερα με τηλεδιάσκεψη
  Δικτύωση με τηλεδιάσκεψη
  Αναφορές
 • Υποστήριξη με email
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
 

Online Plus

 • Ακόμη περισσότερα:
 • Κάντε εισπράξεις
  Προσωπικές προσκλήσεις
  1-προς-1 προγραμματισμένες συναντήσεις
  Διαγωνισμοί με αξιολογητές
 • Το δικό σας design, δικές σας φόρμες, σελίδες και πρότυπα e-mail
 • Υπηρεσίες δημιουργίας και παραμετροποίησης
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Included in all plans

Custom Forms

Select from ready-made fields or create your own fields .

Payment integration

Collect money directly to your Stripe or PayPal account. More payment gateways available for selected countries.

RSVPs

Send personalized RSVPs to your guests.

Badges and Certificates

Customize badges and certificates with your own design.

Custom messages

Customise email messages and templates.

Check-in apps

Eventora Scanner app for iPhone and Android for ticket scannning.

Embed in your website

Embed the registration form in your website or customize your event page on Eventora.

Real time reports

Track registrations and sales on event dashboard.

Export Data

Export all your registration data to Excel.

Frequently Asked Questions.

Is there a limit on the number of events I can create?

There is no limit, you can create as many events as you want. The total number of registrations from all events cannot exceed the number of registrations that your plan includes.

How can I make a payment?

You can make a payment with your credit or debit card.  If you prefer an alternative payment method please contact us.

Can I upgrade or downgrade?

You can upgrade at any time. You can downgrade to a smaller plan only if you haven't already consumed more registrations than the smaller plan provides.  For any help on upgrading or downgrading please contact us.

Can I cancel my subscription before  the year?

Subscription has a 12 month duration and automatically renews for 12 months until you choose to cancel it. If you cancel before the 12 month period, your card will continue to be charged monthly until your have made 12 payments  from the beginning of the current annual cycle. If you prefer a plan with a duration of less than 12 months please contact us.

None of the plans  suits my needs. What can I do?

If none of the plans suits your needs, we will be happy to provide additional options for you. Please contact us.

pattern

Δοκιμάστε την Eventora δωρεάν για 14 μέρες.

Περισσότεροι από 5.000 οργανωτές εκδηλώσεων σε όλον τον κόσμο εμπιστεύονται την Eventora. 

ΞΕΚΙΝHΣΤΕ ΤΩΡΑ